Sortering:   |  

Alfort (2019). Det giver ikke mening at tale om mønsterbrydere i Danmark, siger sociolog. Bygger dansk socialpolitik på en myte?. Lokaliseret 17-03-2020 på https://www.zetland.dk/historie/sOLVdrlE-mOX1ZVqz-551ec

Alfort (2019). Vi er faktisk gode til at bryde den sociale arv. Men vi er ikke gode til at give folk samme chancer. Lokaliseret 17-03-2020 på https://www.zetland.dk/historie/serjkQGR-mOX1ZVqz-45c25

Andersen, Jensen, Nielsen & Skaksen (2020). Hvad vi ved om børn og deres opvækstvilkår. Gyldendal / Rockwool Fonden. Lokaliseret 27-07-2020 på https://viden.sl.dk/artikler/boern-og-unge/socialt-udsatte/hvad-vi-ved-om-boern-og-deres-opvaekstvilkaar/

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2018). Den stigende polarisering rammer børnene. Lokaliseret 16-06-2018 på https://www.ae.dk/publikationer/den-stigende-polarisering-rammer-boernene

Bonke (2009). Forældres brug af tid og penge på deres børn. Rockwool Fondens Forskningsenhed / Syddansk Universitet.

Bye Jensen (2003). Måder at tale på. I: BUPL: Børn&Unge 05/2003. Lokaliseret 20-10-2013 på http://www.boernogunge.dk/internet/boernogunge.nsf/0/6D8E9B70EEA1BF87C1256CBD0031EC19?opendocument

Ejrnæs (2004). Social arv - et begreb, tre betydninger. I: Ejrnæs, Gabrielsen & Nørrung (red.): Social opdrift - social arv. Akademisk Forlag.

Ejrnæs (2008). Pædagoger, forskere og diskursen om social arv. I: Tidsskrift for Socialpædagogik nr. 21, 2008. Lokaliseret 06-06-2018 på http://www.socialpaedagogik.dk/assets/morten-ejrn%C3%A6s---p%C3%A6dagoger%2C-forskere-og-diskursen-om-social-arv---tfs-2008.pdf

Ejrnæs (2010). Det vi ved om social arv. Dafolo.

Ejrnæs (2019). Det vi ved om ulighed, fattigdom og sociale problemer. Dafolo.

Ejrnæs, Gabrielsen & Nørrung (2004). Social opdrift - social arv. Akademisk Forlag.

Gilliam (2009). Uddannelse - danskernes og pigernes domæne. Lokaliseret 30-01-2012 på http://youtu.be/wqoKNjS-CB0

Jensen (2004). Daginstitutioner og social arv - udvalgte resultater fra en spørgeskemaundersøgelse. BUPL/DPU.

Jensen (2007). Social arv, pædagogik og læring i daginstitutioner. Hans Reitzels Forlag.

Jensen (2008). Kan daginstitutioner gøre en forskel? - Fra forskning om daginstitutioner set i lyset af et kompetence- og eksklusionsperspektiv. Lokaliseret 18-02-2016 på http://edu.au.dk/fileadmin/www.dpu.dk/forskning/forskningsprogrammer/organisationoglaering/forskningsprojekter/hpa/publikationer/arbejdspapirer/hpaserienno1/04kandaginstitutionergoereenforskel/om-dpu_institutter_paedagogisk-sociologi_hpa_ex2db-c3-b8ger_20091001143637_04_kan_daginstitutioner_g-c3-b8re_en_forskel.pdf

Lausten, Hansen & Myrup Jensen (2013). Risiko- og beskyttelsesfaktorer. I: Lausten, Hansen & Myrup Jensen (2013): God praksis i forebyggende arbejde. SFI. Lokaliseret 11-04-2013 på http://www.sfi.dk/rapportoplysninger-4681.aspx?Action=1&NewsId=3803&PID=9267

Ministerudvalget for negativ social arv og social mobilitet (2003). En god start til alle børn. Lokaliseret 29-09-2016 på http://pub.uvm.dk/2003/socialarv/

nubu.dk (2014). NUBU står for Nationalt Videncenter for Udsatte Børn og Unge. Lokaliseret 17-09-2014 på http://nubu.dk

Olsen, Caspersen, Andersen, Andersen & Ploug (2021). Rige børn leger bedst. Et portræt af det danske klassesamfund. Gyldendal.

Ottosen, Andreasen, Dahl, Lausten, Rayce & Tagmose (2022). Børn og unge i Danmark: Velfærd og trivsel 2022. VIVE. Lokaliseret 10-01-2023 på https://www.vive.dk/da/udgivelser/boern-og-unge-i-danmark-velfaerd-og-trivsel-2022-18610/

Ploug (2005). Social arv - sammenfatning 2005. Socialforskningsinstituttet. Lokaliseret 07-04-2011 på https://www.sfi.dk/publikationer/social-arv-6029/

Ploug (red.) (2017). Social arv og social ulighed. 2. udgave. Hanz Reitzels Forlag.

Salomonsen (2015). Skoleforsker: Derfor klarer indvandrerdrenge sig dårligt i skolen. Lokaliseret 05-05-2015 på http://videnskab.dk/kultur-samfund/skoleforsker-derfor-klarer-indvandrerdrenge-sig-darligt-i-skolen

Sievertsen (2020). Segregering i danske børnehaver 2005-2014. Lokaliseret 28-08-2020 på https://www.vive.dk/da/udgivelser/segregering-i-danske-boernehaver-2005-2014-15189/

Sivertsen (2007). Hvordan virker indsatsen mod negativ social arv? Gennemgang og analyse af 54 projektevalueringer. Socialforskningsinstituttet. Lokaliseret 07-04-2022 på https://www.vive.dk/da/udgivelser/hvordan-virker-indsatsen-mod-negativ-social-arv-3570/

Sommer (2011). Resiliens: forskning - begreber - modeller. I: Dansk Psykologisk Forlag: Psyke & Logos, 2011, 32, 372-394. Lokaliseret 30-06-2022 på https://tidsskrift.dk/psyke/article/download/8728/7300

Thomsen, Kohl, Jæger, Henze-Pedersen, Karmsteen & Hansen (2019). Læringsmiljøer i danske familier. En kortlægning af de forskellige læringsmiljøer i danske småbørnsfamilier. Lokaliseret 26-06-2019 på https://www.vive.dk/media/pure/13600/3048780

Vickery (2019). En tidlig indsats er måske ikke altid det bedste. Lokaliseret 08-03-2019 på https://www.mm.dk/artikel/en-tidlig-indsats-er-maaske-ikke-altid-det-bedste

Villumsen (2015). Hvorfor det ikke er så ligetil med udsathed hos børn og unge kontekster. I: Gravesen (red.): Pædagogik - introduktion til pædagogens grundfaglighed. Systime.

Hent denne liste til Zotero 

social arv | omsorgssvigt | anerkendelse | identitet | resiliens | social emotionel læring | trivsel | børn | unge | familie | udviklingsprojekter | inklusion | samfund | udviklingspsykologi | kommunikation | forskning | pædagogiske læreplaner 2004 | efterværn | integration | antropologi | etnicitet | forældresamarbejde | skole | skolepædagogik | dagtilbud | modul 12 dagtilbud | modul 7 dagtilbud | modul 8 dagtilbud | opsporing | modul 4 | zetland