Sortering:   |  

Ahrenkiel (2015). Pædagogfagligheden under pres: mod målstyring af pædagogikken. I: Klitmøller & Sommer (red.): Læring, dannelse og udvikling. Hans Reitzels Forlag.

Amilon, Jensen & Jørgensen (2016). Lovende praksis på det specialiserede socialområde. Lokaliseret 03-12-2017 på http://www.sfi.dk/publikationer/indkredsning-af-lovende-praksis-paa-det-specialiserede-socialomraade-12543/

Bauchmüller, Gørtz & Rasmussen (2011). Long-Run Benefits from Universal High-Quality Pre-Schooling. Lokaliseret 20-09-2011 på http://www.akf.dk/udgivelser/container/2011/udgivelse_1098/

BUPL (2017). Stærke relationer mellem pædagoger styrke faget. I: BUPL: Børn&Unge Forskning, nr. 16, 2017. Lokaliseret 17-08-2021 på https://www.epaper.dk/buplforbund/boernogunge/2017/162017/

Bye Jensen (2009). Umyndiggørelse: Den umulige kritik. I: BUPL: Børn & Unge 18/2009. Lokaliseret 08-08-2011 på http://www.boernogunge.dk/internet/boernogunge.nsf/0/8D7CC268A134AF16C12575D8003950D5!OpenDocument

Fortuin (1997). Videreuddannelse med udgangspunkt i forståelse af sin egen praksis. I: Palludan (red.): Pas på pædagogikken! En antologi om hverdagsliv og udvikling i daginstitutioner. C.A. Reitzel.

Gleerup (2004). Viden(skabs)teori. I: Buur Hansen & Gleerup (red.): Videnteori, professionsuddannelse og professionsforskning. Syddansk Universitetsforlag.

Gytz Olesen & Wahlun (2008). Institutioner, læring, didaktik og kvalificering. I: Gytz Olesen & Wahlun (2008): Om pædagogisk teori og praksis - introduktion til faget pædagogik. VIA Forlag.

Hansen & Pedersen (2018). Professionalismens spændingsfelt - om principledet professionalisme i udviklingen af den pædagogiske læreplan i dagtilbud. I: Pædagoguddannelsens Ledernetværk: Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse 2018:1. Lokaliseret 02-05-2018 på https://tidsskrift.dk/FPPU/article/view/105400

Kamp (2017). Pædagogisk viden - mellem pædagoger. Lokaliseret 27-06-2023 på https://bupl.dk/pjece/paedagogisk-viden-mellem-paedagoger

Kornerup (2009). Inklusion som begreb og styringsredskab. I: Pedersen (red.): Inklusionens pædagogik. Fællesskab og mangfoldighed i daginstitutionen. Socialpædagogisk Bibliotek.

Krejsler (2013). Når dagtilbud kobles til den nationale konkurrenceevne - kvalitetsreform som udfordring til pædagogprofessionen. I: Krejsler, Ahrenkiel & Schmidt (red.): Kampen om daginstitutionen. Den danske model mellem kompetencetænkning, tradition og profession. Frydenlund.

Krøjer, Nielsen & Mogensen (2017). Generationsspecifikke forskelle mellem pædagogers faglighed. I: Center for Studier i Arbejdsliv: Tidsskrift for arbejdsliv, 19. årgang, nr. 4/2017. Lokaliseret 30-10-2019 på https://doi.org/10.7146/tfa.v19i4.109053

Larsen (2011). Gode børnehaver giver børn bedre karakterer i 9. klasse. Lokaliseret 20-09-2011 på http://www.ugebreveta4.dk/2011/201133/Onsdag/Boernehaver_paavirker_boerns_karakter_i_skolen.aspx

Madsen (2009). Inklusionens pædagogik - om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer. I: Pedersen (red.): Inklusionens pædagogik. Fællesskab og mangfoldighed i daginstitutionen. Socialpædagogisk Bibliotek.

Mottelson (2007). Pædagogik som teori, kunst, kald, håndværk, profession eller videnskab. I: Andersen, Ellegaard & Muschinsky (red.): Klassisk og moderne pædagogisk teori. Hans Reitzels Forlag.

Mørk (2014). Implementering af accountability. En udfordring for den pædagogiske profession. I: Rosendal Jensen (red.): Den pædagogiske profession - bidrag til forståelse af pædagogers ændrede arbejdsvilkår. Forlaget UP Unge Pædagoger.

Petersen (2015). Pædagogens kernekompetencer. Lokaliseret 13-12-2017 på https://prezi.com/sdwiynaongh0/pdagogens-kernekompetencer/

Petersen (2016). Refleksivitet og livsressourcer. Lokaliseret 22-08-2018 på http://www.altidallerede.dk/paedagogik/refleksivitet-og-livsressourcer/

Petersen (2016). Pædagogen som samfundets anerkendende ansigt. Lokaliseret 22-08-2018 på http://www.altidallerede.dk/paedagogik/paedagogen-som-samfundets-anerkendende-ansigt/

Petersen (2020). Hvordan oplever pædagoger professionel egenomsorg i institutionslivet?. I: Dansk Psykologisk Forlag: Psyke & Logos, 2020, 41, 177-194. Lokaliseret 21-06-2022 på https://tidsskrift.dk/psyke/article/download/121514/168883/253558

Pettersvold & Østrem (2018). Pædagoger, sig fra over for detailstyringstyranniet - det nytter. Lokaliseret 02-06-2018 på https://www.information.dk/debat/2018/05/paedagoger-detailstyringstyranniet-nytter

Plum (2017). I mangetydighedens mellemrum. Om pædagogers daglige vidensprocesser. Københavns Universitet. Lokaliseret 30-11-2023 på https://www.ucviden.dk/en/publications/i-mangetydighedens-mellerum-p%C3%A6dagogisk-viden-som-relationelt-f%C3%A6no

Schmidt (2021). Dagtilbudspædagogik mellem dagtilbud og pædagogik. I: Hjermitslev, Rasmussen & Togsverd (red.): God og dårlig pædagoguddannelse. DPP Forlag.

Socialt Indblik (2022). Forråelsens ansigter. Lokaliseret 31-07-2022 på https://www.spreaker.com/show/forraaelsens-ansigter

Stanek (2008). Er der plads til pædagogik i praksis? - om de pædagogiske opgaver og handlemuligheder. I: Tuft & Aabro (red.): Faget pædagogik. Billesø & Baltzer.

Top-Nørgaard (2019). Tre forskningsperspektiver på kritikken af pædagoguddannelsen. Lokaliseret 29-10-2019 på https://ruc.dk/tre-forskningsperspektiver-paa-kritikken-af-paedagoguddannelsen

Torfing (2016). Bombe under 30 års styringstænkning: Hood og Dixon lægger New Public Management i graven. Lokaliseret 23-02-2016 på http://www.denoffentlige.dk/bombe-under-30-aars-styringstaenkning-hood-og-dixon-laegger-new-public-management-i-graven

Undervisningsministeriet (2004). Pædagogers kompetenceprofil. Lokaliseret 29-08-2018 på https://www.yumpu.com/da/document/view/17691171/paedagogers-kompetenceprofil-brne-og-kulturchefforeningen

Willig (2009). Umyndiggørelse. Et essay om kritikkens infrastruktur. Hans Reitzels Forlag. Lokaliseret 08-08-2011 på http://flipper.gyldendal.dk/9788741253084.book

Willig (2016). Afvæbnet kritik. Hans Reitzels Forlag.

Willig (2016). Rasmus Willig fortæller om sin bog Afvæbnet kritik. Lokaliseret 18-05-2016 på https://youtu.be/UFDwUY4WEIQ

Aabro (2020). Pædagogers faglige meningsdannelser – i lyset af en stigende konceptudbredelse. I: VIA University College: Tidsskrift for Professionsstudier, 16(30), 102–111. Lokaliseret 10-01-2024 på https://doi.org/10.7146/tfp.v16i30.119293

Hent denne liste til Zotero 

anerkendelse | identitet | socialkonstruktionisme | videnskabsteori | trivsel | professionsforståelse | videreuddannelse | didaktik | inklusion | fagidentitet | læring | samfund | forskning | børnehave | organisation | mindfulness | pædagogik | dannelse | dagtilbud | presencing | forråelse | blog | evidens | kritik | modul 12 dagtilbud | modul 8 dagtilbud | pædagoguddannelsen | modul 1-3 | pædagogiske læreplaner 2018