Sortering:   |  

Ahrenkiel (2015). Pædagogfagligheden under pres: mod målstyring af pædagogikken. I: Klitmøller & Sommer (red.): Læring, dannelse og udvikling. Hans Reitzels Forlag.

Ahrenkiel, Andersen, Bach, Broström, m.fl (2018). Forskere: Akademias interne magtinteresser spænder ben for vigtig viden om dagtilbud. Lokaliseret 22-08-2018 på https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/forskere-akademias-interne-magtinteresser-skal-ikke-spaende-ben-for-vigtig-viden-om-dagtilbud

Amilon, Jensen & Jørgensen (2016). Lovende praksis på det specialiserede socialområde. Lokaliseret 03-12-2017 på http://www.sfi.dk/publikationer/indkredsning-af-lovende-praksis-paa-det-specialiserede-socialomraade-12543/

Andersen (2004). Daginstitutionernes indhold og pædagogik i historisk belysning. I: Ellegaard & Stanek (red.): Læreplaner i børnehaven - baggrund og perspektiver. Roskilde Universitetsforlag.

Andersen (2015). En diskussion af sikker viden, effektivitet og evidens i et usikkert og komplekst videnssamfund. I: Næsby (red.): Evidens i pædagogens praksis. Dafolo.

Andersen, Jensen, Nielsen & Skaksen (2020). Hvad vi ved om børn og deres opvækstvilkår. Gyldendal / Rockwool Fonden. Lokaliseret 27-07-2020 på https://viden.sl.dk/artikler/boern-og-unge/socialt-udsatte/hvad-vi-ved-om-boern-og-deres-opvaekstvilkaar/

Brinkkjær & Høyen (2011). Aktionsforskning. I: Brinkkjær & Høyen (2011): Videnskabsteori for de pædagogiske professionsuddannelser. Hans Reitzels Forlag.

BUPL (2016). De svære valg - etik i uddannelse og praksis. I: BUPL: Børn&Unge Forskning, Nr. 30, marts 2016. Lokaliseret 03-12-2017 på https://www.epaper.dk/buplforbund/forskning/blad/forskning30/

Calarco (2018). Why Rich Kids Are So Good at the Marshmallow Test. Lokaliseret 03-06-2018 på https://www.theatlantic.com/family/archive/2018/06/marshmallow-test/561779/?single_page=true

Christoffersen, Højen-Sørensen & Laugesen (2014). Daginstitutionens betydning for børns udvikling. En forskningsoversigt. Lokaliseret 03-10-2022 på https://www.vive.dk/da/udgivelser/daginstitutionens-betydning-for-boerns-udvikling-5159/

Dahler-Larsen (2005). Evalueringskultur - et tiltrækkende begreb?. I: Unge Pædagoger, Nr. 2/3: Evalueringskultur - forandringskultur.

Ebdrup (2011). Hvad er socialkonstruktivisme?. Lokaliseret 18-02-2020 på https://videnskab.dk/kultur-samfund/hvad-er-socialkonstruktivisme

Ebdrup (2012). Hvad er hermeneutik?. Lokaliseret 18-02-2020 på https://videnskab.dk/kultur-samfund/hvad-er-hermeneutik

Ebdrup (2012). Hvad er kritisk rationalisme?. Lokaliseret 08-08-2023 på https://videnskab.dk/kultur-samfund/hvad-er-kritisk-rationalisme/

Ebdrup (2014). Sådan bruger du videnskabsteori. Lokaliseret 18-02-2020 på https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/sadan-bruger-du-videnskabsteori

Ebdrup (2015). Hvad er fænomenologi?. Lokaliseret 08-10-2018 på https://videnskab.dk/kultur-samfund/hvad-er-faenomenologi

Elverkilde (2017). Ledelse af kvalitet i pædagogisk praksis. Synlig læring og kvalitetsudvikling i dagtilbud. Dafolo.

EurekAlert (2020). Children will wait to impress others - another twist on the classic marshmallow test. Lokaliseret 10-09-2020 på https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-09/afps-cww091020.php

EVA (2008). Tegn på læring - sådan gør I. Lokaliseret 25-01-2018 på https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/tegn-paa-laering-saadan-goer

EVA (2017). Kvalitet i dagtilbud. Pointer fra forskning. Lokaliseret 03-12-2017 på https://www.eva.dk/nyheder/2017/bliv-klog-pa-hvad-kvalitet-i-dagtilbud-er

EVA (2017). EVA undersøger: Børneperspektiver. Lokaliseret 03-12-2017 på https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/boerneperspektiver-0

Glasdam, Hansen & Pjengaard (red.) (2016). Bachelorprojekter inden for det pædagogiske område - indblik i videnskabelige metoder. Hans Reitzels Forlag.

Hansen (2009). Narrativ dokumentation. En metode til udvikling af pædagogisk arbejde. Akademisk Forlag.

Hansen (2015). Tema: Børneperspektiv. Mange etiske overvejelser. Husk at respektere barnet. I: BUPL: Børn&Unge, 2015/9. Lokaliseret 03-12-2017 på http://www.boernogunge.dk/internet/boernogunge.nsf/0/3B2127CAA9939ED5C1257E4C003E6CA8?opendocument

Hansen & Pedersen (2018). Professionalismens spændingsfelt - om principledet professionalisme i udviklingen af den pædagogiske læreplan i dagtilbud. I: Pædagoguddannelsens Ledernetværk: Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse 2018:1. Lokaliseret 02-05-2018 på https://tidsskrift.dk/FPPU/article/view/105400

Holm (2016). Etik og refleksion i dagtilbud. I: Gravesen (red.): Pædagogik i dagtilbud. Hans Reitzels forlag.

Jørgensen, Rothuizen & Togsverd (2019). Narrative tilgange i bachelorprojekter. I: Jørgensen, Rothuizen & Togsverd (2019): Pædagogik og fortælling. At fortolke, forstå og forny pædagogisk praksis. Samfundslitteratur.

Kampman (2012). Staten kræver evidensbaserede forældre. Lokaliseret 03-12-2017 på http://www.information.dk/302818

Kampmann (1998). Børn som informanter. Lokaliseret 03-12-2017 på https://www.boerneraadet.dk/media/28312/Boern-som-informanter-1998.pdf

Koch (2013). Børns perspektiver på trivsel. Aktivitet og underaktivitet i børnehaven. I: Nordisk Barnehageforskning, vol.6, 1-23. Lokaliseret 03-12-2017 på https://www.ucviden.dk/da/publications/b%C3%B8rns-perspektiver-p%C3%A5-trivsel-aktivitet-og-underaktivitet-i-b%C3%B8rne

Krejsler (2013). Når dagtilbud kobles til den nationale konkurrenceevne - kvalitetsreform som udfordring til pædagogprofessionen. I: Krejsler, Ahrenkiel & Schmidt (red.): Kampen om daginstitutionen. Den danske model mellem kompetencetænkning, tradition og profession. Frydenlund.

Krejsler (2019). Engager dig i kulturkampen om evidens og viden der virker! Om sandhedsregimer og kunsten at manøvrere med flydende betegnere. I: Christoffersen & Petersen (red.): Er der evidens for evidens?. Er der evidens for evidens?.

Krogstrup (2016). Evidensbølgen. I: Krogstrup (2016): Evalueringsmodeller, 3. udgave. Hans Reitzels Forlag.

Krogstrup (2016). Webinar: Evidens i socialpædagogikken. Lokaliseret 03-12-2017 på https://youtu.be/k7aCO1Fv3ws

Lange (2013). Evidens i et filosofisk lys. I: Dansk Forening for Socialpædagogik: Tidsskrift for Socialpædagogik, 16. årg., nr. 2.

Lekhal, Zachrisson, Solheim, Moser & Drugli (2016). Betydningen af kvalitet i dagtilbud. Dafolo.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (2016). Master for en styrket pædagogisk læreplan. Lokaliseret 01-03-2020 på http://socialministeriet.dk/media/18433/master-for-en-styrket-paedagoiske-laereplan.pdf

Mosbech (2019). Mød forskeren, der trak tæppet væk under videnskaben. Hans påstand: De fleste forskningsresultater holder ikke. Lokaliseret 17-03-2020 på https://www.zetland.dk/historie/sekdyb4n-a8dQKjjz-258ff

Mottelson & Muschinsky (2017). Undersøgelser. Videnskabsteori og metode i pædagogiske studier. Hans Reitzels Forlag.

Møller (2002). Børneinterview: Vi skal forstå, hvad børnene forstår. I: BUPL: Børn&Unge 2002/06. Lokaliseret 03-12-2017 på http://www.boernogunge.dk/internet/boernogunge.nsf/0/FF27F4BA4C9F691EC1256B58004C9962?opendocument

Mørch (1993). Ungdomsprojekter - en pædagogisk arbejdsform. Rubikon.

Mørk (2014). Implementering af accountability. En udfordring for den pædagogiske profession. I: Rosendal Jensen (red.): Den pædagogiske profession - bidrag til forståelse af pædagogers ændrede arbejdsvilkår. Forlaget UP Unge Pædagoger.

Mårtensen, Puggard & Puggard (2016). Videnskabsteori for de pædagogiske uddannelser. Akademisk Forlag.

Pedersen (2013). Hvad er dilemmaopsporing?. Lokaliseret 03-12-2017 på http://omsigt.dk/dilemmaopsporing/

Pedersen & Foged (red.) (2010). Nye tendenser i pædagogisk udviklingsarbejde. VIA Systime.

Petersen (2017). Udviklingsprojektsskitse. Internt arbejdspapir. Lokaliseret 03-12-2017 på http://www.altidallerede.dk/wp-content/uploads/2017/05/Petersen_2014_Udviklingsprojektskitse_v5.docx

Pettersvold & Østrem (2018). Pædagoger, sig fra over for detailstyringstyranniet - det nytter. Lokaliseret 02-06-2018 på https://www.information.dk/debat/2018/05/paedagoger-detailstyringstyranniet-nytter

Rasmussen (2016). At bruge foto og video til konstruktion af empiri. I: Glasdam, Hansen & Pjengaard (red.): Bachelorprojekter inden for det pædagogiske område - indblik i videnskabelige metoder. Hans Reitzels Forlag.

Ringgaard (2018). Pædagogiske forskere i protest: Vores børneforskning bliver ikke anerkendt. Lokaliseret 24-09-2018 på https://videnskab.dk/kultur-samfund/protest-kvalitativ-forskning-bliver-ikke-anerkendt

Schmidt (2021). Dagtilbudspædagogik mellem dagtilbud og pædagogik. I: Hjermitslev, Rasmussen & Togsverd (red.): God og dårlig pædagoguddannelse. DPP Forlag.

Sommer (2018). Tidlig start-pædagogik i den fremtidsparate daginstitution - et alternativ. I: Sommer & Klitmøller (red.): Fremtidsparat? Hinsides PISA - nordiske perspektiver på uddannelse. Hans Reitzels Forlag.

Sunesen (2020). Sådan laver du undersøgelser. Videnskabsteori, metode og analyse. Hans Reitzels Forlag.

Tanggaard & Brinkman (2011). Til forsvar for en uren pædagogik. I: Rømer, Tanggaard & Brinkman (red.): Uren pædagogik. Klim.

Top-Nørgaard (2019). Tre forskningsperspektiver på kritikken af pædagoguddannelsen. Lokaliseret 29-10-2019 på https://ruc.dk/tre-forskningsperspektiver-paa-kritikken-af-paedagoguddannelsen

Tuft (2016). Pædagogisk praksis i dagtilbud - historisk og aktuelt. I: Gravesen (red.): Pædagogik i dagtilbud. Hans Reitzels Forlag.

Willig (2009). Umyndiggørelse. Et essay om kritikkens infrastruktur. Hans Reitzels Forlag. Lokaliseret 08-08-2011 på http://flipper.gyldendal.dk/9788741253084.book

Aagerup (2015). Pædagogens undersøgelsesmetoder. Hans Reitzels Forlag.

Hent denne liste til Zotero 

social arv | videnskabsteori | narrativ metode | social emotionel læring | etik | trivsel | børn | familie | udviklingsprojekter | professionsforståelse | inklusion | læring | samfund | video | forskning | børnehave | pædagogiske læreplaner 2004 | opdragelse | vuggestue | pædagogik | dilemma | dagtilbud | børneperspektiv | praksisfortællinger | evaluering | evidens | kritik | modul 12 dagtilbud | modul 7 dagtilbud | modul 8 dagtilbud | bachelorprojekt | undersøgelsesmetode | pædagoguddannelsen | pædagogiske læreplaner 2018 | zetland