Sortering:   |  

Børnerådets Minibørnepanel (2012). Indemiljø i børneperspektiv. Lokaliseret 14-09-2015 på http://www.boerneraadet.dk/nyheder/nyheder-2012/ny-rapport-fra-boerneraadets-miniboernepanel-indemiljoe-i-boerneperspektiv

EVA (2017). EVA undersøger: Børneperspektiver. Lokaliseret 03-12-2017 på https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/boerneperspektiver-0

Gitz-Johansen (2019). Vuggestueliv. Samfundslitteratur.

Hansen (2015). Tema: Børneperspektiv. Mange etiske overvejelser. Husk at respektere barnet. I: BUPL: Børn&Unge, 2015/9. Lokaliseret 03-12-2017 på http://www.boernogunge.dk/internet/boernogunge.nsf/0/3B2127CAA9939ED5C1257E4C003E6CA8?opendocument

Kampmann (1998). Børn som informanter. Lokaliseret 03-12-2017 på https://www.boerneraadet.dk/media/28312/Boern-som-informanter-1998.pdf

Koch (2013). Børns perspektiver på trivsel. Aktivitet og underaktivitet i børnehaven. I: Nordisk Barnehageforskning, vol.6, 1-23. Lokaliseret 03-12-2017 på https://www.ucviden.dk/portal/files/15443958/Koch_AB_2013_B_rns_perspektiver_p_trivsel.pdf

Møller (2002). Børneinterview: Vi skal forstå, hvad børnene forstår. I: BUPL: Børn&Unge 2002/06. Lokaliseret 03-12-2017 på http://www.boernogunge.dk/internet/boernogunge.nsf/0/FF27F4BA4C9F691EC1256B58004C9962?opendocument

Rasmussen (2016). At bruge foto og video til konstruktion af empiri. I: Glasdam, Hansen & Pjengaard (red.): Bachelorprojekter inden for det pædagogiske område - indblik i videnskabelige metoder. Hans Reitzels Forlag.

Hent denne liste til Zotero 

etik | trivsel | børnemiljø | vuggestue | støj | dagtilbud | tilknytning | børneperspektiv | modul 7 dagtilbud | modul 8 dagtilbud | undersøgelsesmetode