Sortering:   |  

Alfort (2018). Skoledebatten er blevet en krigszone fyldt med hetz, vrede og uanstændighed. Sådan kommer vi videre. Lokaliseret 17-03-2020 på https://www.zetland.dk/historie/sO9kknEa-mOX1ZVqz-15048

Alfort (2019). På 25 år har vi stort set udryddet mobning (!) i skolen. Grunden er såre simpel. Lokaliseret 17-03-2020 på https://www.zetland.dk/historie/se7EmzXV-aeW04Gvq-b1003

Bauer & Hegeman (2010). Jeg kan - sådan! Cool, kreativ problemløsning med unge. Hans Reitzels Forlag.

Bruus-Jensen & Eriknauer (2013). Selvpsykologien - en teoretisk ramme for relationsarbejde. I: Christiansen & Mårtensson (red.): Pædagogik i døgninstitutionen. Dafolo.

Elvén (2013). Adfærdsproblemer i skolen. Dansk Psykologisk Forlag.

Fisker, Jensen & Jørgensen (red.) (2016). Pædagogen i skolen - en værktøjskasse i trivsel og læring. Akademisk Forlag.

Furman (2005). Børn kan. Jeg kan-metoden til kreativ løsning af børns problemer. Hans Reitzels Forlag.

Furman (2016). Jeg kan. Et udviklingsprogram baseret på samvirke. Lokaliseret 17-01-2018 på http://www.kidsskills.org/Dansk/jagkandansk.htm

Furman (2017). Dr. Furman explains Kids'Skills. Lokaliseret 14-04-2020 på https://youtu.be/QhvY-W1gRGU

Nielsen, Sørensen, Katznelson & Lindstrøm (red.) (2010). Den svære ungdom: 10 eksperter om trivsel og mistrivsel. Hans Reitzels Forlag.

Nyboe (2014). Pædagogik i en digital tid. I: Lauridsen & Carstens (red.): Pædagogik som viden og handling. Akademisk Forlag.

Pedersen (1999). Identitetsbegrebet hos Erik H. Erikson. I: Pedersen (1999): Drop afmagten - skab kontakten til usædvanlige unge. Socialministeriet.

Tønnesvang & Hedegaard (2012). Vitaliseringsmodellen - en introduktion. Lokaliseret 29-05-2018 på http://pure.au.dk/portal/files/56814599/Vitaliseringsmodel_Introduktion_T_nnesvang_Hedegaard.pdf

Tønnesvang & Hedegaard (2015). Vitaliseringsmodellen - en introduktion. 2. udgave. Lokaliseret 29-05-2018 på http://klim.dk/files/assets/smagsproever_mm/vitalisering03.pdf

Ziehe (2019). Mentalitetsændringer hos unge. I: Illeris (red.): 15 aktuelle læringsteorier. Samfundslitteratur.

Hent denne liste til Zotero 

identitet | senmodernitet | mobning | narrativ metode | selvpsykologi | social emotionel læring | jeg kan | trivsel | børn | unge | løsningsorienteret metode | inklusion | læringsstile | misbrug | video | konflikt | seksualitet | skole | dannelse | skolepædagogik | low arousal | modul 7 dagtilbud | modul 7 social special | vitaliseringspsykologi | modul 12 skole fritid | digital | medier | zetland