Sortering:   |  

Bae (1996). Voksnes definitionsmagt og børns selvoplevelse. I: Social Kritik, Nummer 47.

Bae (2014). Problematisering af forståelsen af anerkendelse - nogle selvkritiske refleksioner. I: Dansk Pædagogisk Forum: 0-14 Pædagogisk Tidsskrift, Nr. 1/2014 (pp. 16-21).

Bisgaard (2006). Pædagogiske teorier og dannelsesbegrebet. I: Bisgaard & Rasmussen (red.): Pædagogiske teorier, 4. udgave. Billesø & Baltzer.

Bohr (2015). nklusion - fællesskabets pædagogik. I: Gravesen (red.): Pædagogik. Introduktion til pædagogens grundfaglighed. Systime.

Hart & Schwartz (2008). Daniel N. Stern: Spædbarnets tilknytning i en intersubjektiv verden. I: Hart & Schwartz (2008): Fra interaktion til relation: Tilknytning hos Winnicott, Bowlby, Stern, Schore & Fonagy. Hans Reitzels Forlag.

Høilund & Juul (2015). Anerkendelse som betingelse for identitet og menneskelig opblomstring. I: Høilund & Juul (2015): Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde. Hans Reitzels Forlag.

Larsen (2009). Når læring i børnehaven inkluderer og ekskluderer. I: Pedersen (red.): Inklusionens pædagogik. Fælleskab og mangfoldighed i daginstitutionen. Socialpædagogisk Bibliotek.

Lind (2015). Den dannende og dannede pædagog. I: Gravesen (red.): Pædagogik. Introduktion til pædagogens grundfaglighed. Systime.

Madsen (2009). Inklusionens pædagogik - om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer. I: Pedersen (red.): Inklusionens pædagogik. Fællesskab og mangfoldighed i daginstitutionen. Socialpædagogisk Bibliotek.

Munck (2013). På vej mod inklusion - refleksion via udvalgte metoder. I: Ritchie (red.): Metoder i pædagogisk praksis. Billesø & Baltzer.

Nørgaard (2005). Axel Honneth og en teori om anerkendelse. I: Dansk Forening for Socialpædagogik: Tidsskrift for Socialpædagogik nr. 16, 2005. Lokaliseret 28-04-2019 på http://socialpaedagogik.dk/assets/britta-n%C3%B8rgaard---axel-honneth-og-en-teori-om-anerkendelse---tfs-2005.pdf

Pedersen (2013). Inklusionens grænser. Lokaliseret 22-08-2018 på http://omsigt.dk/inklusionens-graenser/

Pedersen (2014). Forsvarligt inklusionsarbejde. Lokaliseret 22-08-2018 på http://omsigt.dk/forsvarligt-inklusionsarbejde/

Petersen (2014). Krænkelsens pædagogik. Lokaliseret 22-08-2018 på http://www.altidallerede.dk/paedagogik/kraenkelsens-paedagogik/

Petersen (2014). Pædagogikkens formel. Lokaliseret 22-08-2018 på http://www.altidallerede.dk/paedagogik/paedagogikkens-formel/

Petersen (2016). Pædagogen som samfundets anerkendende ansigt. Lokaliseret 22-08-2018 på http://www.altidallerede.dk/paedagogik/paedagogen-som-samfundets-anerkendende-ansigt/

Petersen (2016). Dannelse, anerkendelse og inklusion. Lokaliseret 22-08-2018 på http://www.altidallerede.dk/paedagogik/dannelse-anerkendelse-og-inklusion/

Petersen (2016). Refleksivitet og livsressourcer. Lokaliseret 22-08-2018 på http://www.altidallerede.dk/paedagogik/refleksivitet-og-livsressourcer/

Petersen, Jespersen, Pugh, Næsvang, Stausgaard & Lyager (2017). Din portfolio - guide til arbejdsportfolio og præsentationsportfolio i VIA Pædagoguddannelsen. Lokaliseret 16-08-2021 på https://www.via.dk/-/media/VIA/uddannelser/padagogik-og-laring/paedagog/dokumenter/info/paedagog-din-portfolie.pdf

Ritchie (2013). Narrativ teori og metode. I: Ritchie (red.): Metoder i pædagogers praksis. Billesø & Baltzer.

Schibbye (2004). Fra begrænsning til afgrænsning: Synspunkter om grænsesætning og udvikling af selvrefleksivitet hos børn. I: Ritchie (red.): Relationer i teori og praksis. Perspektiver på pædagogisk tænkning. Billesø & Baltzer.

Schibbye & Løvlie (2018). At få øje på sig selv. I: Schibbye & Løvlie (2018): Du og barnet. Akademisk Forlag.

Schnack (2006). Handlekompetence. I: Bisgaard & Rasmussen (red.): Pædagogiske teorier, 4. udgave. Billesø & Baltzer.

Hent denne liste til Zotero 

anerkendelse | identitet | socialkonstruktionisme | narrativ metode | professionsforståelse | didaktik | inklusion | fagidentitet | læring | udviklingspsykologi | opgaveskrivning | studieteknik | opdragelse | pædagogik | dannelse | presencing | blog | undersøgelsesmetode | portfolio | modul 1-3