Sortering:   |  

Ahrenkiel (2015). Pædagogfagligheden under pres: mod målstyring af pædagogikken. I: Klitmøller & Sommer (red.): Læring, dannelse og udvikling. Hans Reitzels Forlag.

Andersen (2019). Pædagogens som leder af børnegrupper og læringsmiljø. 2. udgave. Akademisk Forlag.

Bauchmüller, Gørtz & Rasmussen (2011). Long-Run Benefits from Universal High-Quality Pre-Schooling. Lokaliseret 20-09-2011 på http://www.akf.dk/udgivelser/container/2011/udgivelse_1098/

Buhl (2010). Talent. Spørgsmålet er ikke om du har talent men hvordan. Gyldendal Business. .

Elverkilde (2017). Ledelse af kvalitet i pædagogisk praksis. Synlig læring og kvalitetsudvikling i dagtilbud. Dafolo.

EVA (2007). Tegn på læring - redskaber. Lokaliseret 25-01-2018 på https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/tegn-paa-laering-redskaber

EVA (2008). Tegn på læring - sådan gør I. Lokaliseret 25-01-2018 på https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/tegn-paa-laering-saadan-goer

Filmkompagniet (2014). Målstyret undervisning og læring for alle. Lokaliseret 23-11-2016 på http://www.filmkompagniet.dk/#/maalstyret-undervisning-og-laering-for-alle/

Henriksen (2010). Vi fødes i Adagio. I: DPU: Asterisk nr. 51/2010. Lokaliseret 26-10-2011 på http://www.dpu.dk/fileadmin/www.dpu.dk/viden/temaeraaa/musikpaedagogik/udgivelser_asterisk_20100222195015_asterisk_51_s16-19.pdf

Herskind, Jensen, Kjær, Nørgaard, Olesen & Windfeldt (red.) (2005). Guldguiden. Learning Lab Denmark / Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Lokaliseret 22-09-2011 på http://www.sm.dk/Publikationer/Sider/VisPublikation.aspx?Publication=165

Illeris (2006). Læring, 2.udgave. Roskilde Universitetsforlag.

Illeris (2019). Læringsteoriens elementer. I: Illeris (red.): 15 aktuelle læringsteorier. Samfundslitteratur.

Iverssøn (2015). Læringsmålstyret undervisning og synlig læring. Lokaliseret 14-09-2015 på http://www.emu.dk/modul/l%C3%A6ringsm%C3%A5lstyret-undervisning-og-synlig-l%C3%A6ring

Larsen (2009). Når læring i børnehaven inkluderer og ekskluderer. I: Pedersen (red.): Inklusionens pædagogik. Fælleskab og mangfoldighed i daginstitutionen. Socialpædagogisk Bibliotek.

Larsen (2011). Gode børnehaver giver børn bedre karakterer i 9. klasse. Lokaliseret 20-09-2011 på http://www.ugebreveta4.dk/2011/201133/Onsdag/Boernehaver_paavirker_boerns_karakter_i_skolen.aspx

Mitra (2010). The child-driven education. Lokaliseret 29-08-2011 på http://www.ted.com/talks/sugata_mitra_the_child_driven_education.html

Mitra (2013). SOLE - How to Bring Self-Organized Learning Environments to Your Community. Lokaliseret 20-10-2013 på http://www.ted.com/pages/814

Mitra (2013). SOLE stories. Lokaliseret 20-10-2013 på http://tedsole.tumblr.com/

Mosbech (2019). Glem 10.000-timersreglen. Tænk, hvis du ikke skal specialisere dig for at få succes. Lokaliseret 17-03-2020 på https://www.zetland.dk/historie/sOMVX6aL-a8dQKjjz-3f074

Nottingham & Nottingham (2017). Styrk den tidlige læring. Sådan hjælper du mindre børn med at lære, hvordan man lærer. Dafolo.

Ritchie & Munck (2009). Om anerkendelsens enøjethed – og inklusion som kærkommen medspiller. I: Tidsskrift for Socialpædagogik, Nr. 24/2009.

Scharmer (2009). Leadning from the future. Lokaliseret 15-02-2015 på http://www.youtube.com/watch?v=k8HKxvKVUsU

Wenger (2004). Praksisfællesskaber: Læring, mening og identitet. Hans Reitzels Forlag.

Wenger (2007). Social læringsteori - aktuelle temaer og udfordringer. I: Illeris (red.): Læringsteorier: Seks aktuelle forståelser. Roskilde Universitetsforlag.

Hent denne liste til Zotero 

anerkendelse | børn | positiv psykologi | udviklingsprojekter | professionsforståelse | didaktik | inklusion | læring | læringsstile | facilitering | video | ted | børnehave | pædagogiske læreplaner 2004 | børnemiljø | musik | skolepædagogik | dagtilbud | presencing | modul 12 dagtilbud | modul 7 dagtilbud | modul 8 dagtilbud | undersøgelsesmetode | modul 1-3 | zetland