Sortering:   |  

Avenstrup & Hudecek (2016). Kom ind i legen! Fælles legemanuskripter som pædagogisk metode. Dafolo.

Bauchmüller, Gørtz & Rasmussen (2011). Long-Run Benefits from Universal High-Quality Pre-Schooling. Lokaliseret 20-09-2011 på http://www.akf.dk/udgivelser/container/2011/udgivelse_1098/

Christoffersen, Højen-Sørensen & Laugesen (2014). Daginstitutionens betydning for børns udvikling. En forskningsoversigt. Lokaliseret 03-10-2022 på https://www.vive.dk/da/udgivelser/daginstitutionens-betydning-for-boerns-udvikling-5159/

DCUM (2012). 40 veje til bedre trivsel for børn i dagtilbud - metoder fra praksis. Lokaliseret 13-09-2017 på http://dcum.dk/dagtilbud/vaerktoejer-og-inspiration/40-veje-til-bedre-trivsel-for-boern-i-dagtilbud-metoder-fra-praksis

dcum.dk (2011). Dansk Center for Undervisningsmiljø. Lokaliseret 30-09-2011 på http://dcum.dk

EVA (2013). Skoleparathed: Redskab til tværfaglig dialog. Lokaliseret 05-06-2013 på http://www.eva.dk/projekter/2012/skoleparathed-redskab-til-tvaerfaglig-dialog

EVA (2017). Kvalitet i dagtilbud. Pointer fra forskning. Lokaliseret 03-12-2017 på https://www.eva.dk/nyheder/2017/bliv-klog-pa-hvad-kvalitet-i-dagtilbud-er

Ha (2015). Inside the world's best kindergarten. Lokaliseret 25-03-2020 på https://ideas.ted.com/inside-the-worlds-best-kindergarten/

Kragh-Müller & Kragh (2016). Pædagogisk kvalitet og relationer i store og små institutioner. I: Dansk Psykologisk Forlag: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, Blå serie 33.

Larsen (2011). Gode børnehaver giver børn bedre karakterer i 9. klasse. Lokaliseret 20-09-2011 på http://www.ugebreveta4.dk/2011/201133/Onsdag/Boernehaver_paavirker_boerns_karakter_i_skolen.aspx

Mehlbye & Andersen (red.) (2012). Tidlig opsporing af børn i en socialt udsat position: Idékatalog. Lokaliseret 24-08-2016 på http://socialstyrelsen.dk/filer/born/forebyggelse-og-tidlig-indsats/idekatalog-om-tidlig-opsporing-af-born-i-en-socialt-udsat-position-opsporingsmodel-pdf.pdf

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender (2005). Guldguiden - læring i dagtilbud. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Lokaliseret 01-09-2014 på http://sm.dk/filer/arbejdsomrader/dagtilbud/guldguiden.pdf

nb-ecec.org (2011). Nordic Base of Early Childhood Education and Care. Lokaliseret 31-10-2011 på http://www.nb-ecec.org

Nottingham & Nottingham (2017). Styrk den tidlige læring. Sådan hjælper du mindre børn med at lære, hvordan man lærer. Dafolo.

Rogvi & Maibom (red.) (2004). Leg og lær - en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Lokaliseret 22-09-2011 på http://www.sm.dk/Temaer/sociale-omraader/Boern-unge-og-familie/Dagtilbudsomraadet/Dagtilbud/Paedagogiske-laereplaner/Documents/Legoglaer.pdf

Rådet for Børns Læring (2014). Inkluderende fællesskaber i dagtilbud. Lokaliseret 20-01-2015 på http://www.børns-læring.dk/~/media/RBL/Filer/PDF/141209%20pub_Inkluderende%20faellesskaber.pdf

Socialstyrelsen (2015). Guide til tidlig opsporing af børn i en udsat position Anvendelse af Opsporingsmodellen. Lokaliseret 24-08-2016 på http://socialstyrelsen.dk/filer/born/forebyggelse-og-tidlig-indsats/model-for-tidlig-opsporing/1-guide-til-tidlig-opsporing-af-born-i-en-udsat-position.pdf

Sørensen (2015). Drama, æstetisk læring og udvikling af dramatisk legekompetence i børnehaven. Aarhus Universitet. Lokaliseret 09-08-2017 på http://edu.au.dk/fileadmin/edu/phdafhandlinger/Merete-Soerensen-ph.d.-afhandling.pdf

Takaharu Tezuka (2014). The best kindergarten you've ever seen. Lokaliseret 18-04-2015 på http://www.ted.com/talks/takaharu_tezuka_the_best_kindergarten_you_ve_ever_seen

Task Force om Fremtidens Dagtilbud (2012). Fremtidens dagtilbud. Lokaliseret 15-05-2023 på https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/baggrundsrapport-task-force-om-fremtidens-dagtilbud

Hent denne liste til Zotero 

mobning | børn | udviklingsprojekter | professionsforståelse | inklusion | læring | leg | video | ted | forskning | børnehave | pædagogiske læreplaner 2004 | børnemiljø | vuggestue | skolestart | dagtilbud | modul 12 dagtilbud | modul 7 dagtilbud | modul 8 dagtilbud | opsporing