Sortering:   |  

Ebdrup (2015). Hvad er fænomenologi?. Lokaliseret 08-10-2018 på https://videnskab.dk/kultur-samfund/hvad-er-faenomenologi

Ejrnæs (2014). Vignetmetoden og faglig udvikling i pædagogisk arbejde. I: Lauridsen & Carstens (red.): Pædagogik som viden og handling. Akademisk Forlag.

Engsig (red.) (2017). Empiriske undersøgelser og metodiske greb. Grundbog til de pædagogiske professionsuddannelser. Hans Reitzels Forlag.

EVA (2008). Tegn på læring - sådan gør I. Lokaliseret 25-01-2018 på https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/tegn-paa-laering-saadan-goer

Glasdam, Hansen & Pjengaard (red.) (2016). Bachelorprojekter inden for det pædagogiske område - indblik i videnskabelige metoder. Hans Reitzels Forlag.

Kampmann (1998). Børn som informanter. Lokaliseret 03-12-2017 på https://www.boerneraadet.dk/media/28312/Boern-som-informanter-1998.pdf

Kongsgaard & Rod (red.) (2018). Bedre begrundet praksis. Velfærdsudvikling efter evidensbølgen. Samfundslitteratur.

Krogh & Scmidt (2009). Metode til pædagogisk refleksion: Iagttagelse og fortælling. I: Krogh & Scmidt (2009): Anerkendelse og iagttagelse i børnehøjde. Dansk Psykologisk Forlag.

Mårtensen, Puggard & Puggard (2016). Videnskabsteori for de pædagogiske uddannelser. Akademisk Forlag.

Petersen, Jespersen, Pugh, Næsvang, Stausgaard & Lyager (2017). Din portfolio - guide til arbejdsportfolio og præsentationsportfolio i VIA Pædagoguddannelsen. Lokaliseret 22-08-2018 på http://www.via.dk/-/media/VIA/dk/uddannelser/paedagogik-og-laering/paedagog/dokumenter/info/portfolie-pduddannelse.pdf

Rasmussen (2016). At bruge foto og video til konstruktion af empiri. I: Glasdam, Hansen & Pjengaard (red.): Bachelorprojekter inden for det pædagogiske område - indblik i videnskabelige metoder. Hans Reitzels Forlag.

Aagerup (2015). Pædagogens undersøgelsesmetoder. Hans Reitzels Forlag.

Hent denne liste til Zotero 

videnskabsteori | udviklingsprojekter | læring | opgaveskrivning | studieteknik | pædagogiske læreplaner 2004 | børneperspektiv | praksisfortællinger | modul 8 dagtilbud | bachelorprojekt | undersøgelsesmetode | portfolio | modul 1-3