Sortering:   |  

Ebdrup (2012). Hvad er kritisk rationalisme?. Lokaliseret 08-08-2023 på https://videnskab.dk/kultur-samfund/hvad-er-kritisk-rationalisme/

Ebdrup (2015). Hvad er fænomenologi?. Lokaliseret 08-10-2018 på https://videnskab.dk/kultur-samfund/hvad-er-faenomenologi

Ejrnæs (2014). Vignetmetoden og faglig udvikling i pædagogisk arbejde. I: Lauridsen & Carstens (red.): Pædagogik som viden og handling. Akademisk Forlag.

Engsig (red.) (2017). Empiriske undersøgelser og metodiske greb. Grundbog til de pædagogiske professionsuddannelser. Hans Reitzels Forlag.

EVA (2008). Tegn på læring - sådan gør I. Lokaliseret 25-01-2018 på https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/tegn-paa-laering-saadan-goer

Glasdam, Hansen & Pjengaard (red.) (2016). Bachelorprojekter inden for det pædagogiske område - indblik i videnskabelige metoder. Hans Reitzels Forlag.

Jørgensen, Rothuizen & Togsverd (2019). Narrative tilgange i bachelorprojekter. I: Jørgensen, Rothuizen & Togsverd (2019): Pædagogik og fortælling. At fortolke, forstå og forny pædagogisk praksis. Samfundslitteratur.

Kampmann (1998). Børn som informanter. Lokaliseret 03-12-2017 på https://www.boerneraadet.dk/media/28312/Boern-som-informanter-1998.pdf

Kongsgaard & Rod (red.) (2018). Bedre begrundet praksis. Velfærdsudvikling efter evidensbølgen. Samfundslitteratur.

Krogh & Scmidt (2009). Metode til pædagogisk refleksion: Iagttagelse og fortælling. I: Krogh & Scmidt (2009): Anerkendelse og iagttagelse i børnehøjde. Dansk Psykologisk Forlag.

Mårtensen, Puggard & Puggard (2016). Videnskabsteori for de pædagogiske uddannelser. Akademisk Forlag.

Petersen, Jespersen, Pugh, Næsvang, Stausgaard & Lyager (2017). Din portfolio - guide til arbejdsportfolio og præsentationsportfolio i VIA Pædagoguddannelsen. Lokaliseret 16-08-2021 på https://www.via.dk/-/media/VIA/uddannelser/padagogik-og-laring/paedagog/dokumenter/info/paedagog-din-portfolie.pdf

Rasmussen (2016). At bruge foto og video til konstruktion af empiri. I: Glasdam, Hansen & Pjengaard (red.): Bachelorprojekter inden for det pædagogiske område - indblik i videnskabelige metoder. Hans Reitzels Forlag.

Sunesen (2020). Sådan laver du undersøgelser. Videnskabsteori, metode og analyse. Hans Reitzels Forlag.

Aagerup (2015). Pædagogens undersøgelsesmetoder. Hans Reitzels Forlag.

Hent denne liste til Zotero 

videnskabsteori | narrativ metode | udviklingsprojekter | læring | opgaveskrivning | studieteknik | pædagogiske læreplaner 2004 | børneperspektiv | praksisfortællinger | modul 12 dagtilbud | modul 8 dagtilbud | bachelorprojekt | undersøgelsesmetode | portfolio | modul 1-3