Sortering:   |  

Alfort (2018). Vi opdrager børn til at være glade i institutionerne. Her forklarer en lektor, hvorfor det er en kæmpe fejl. Lokaliseret 17-03-2020 på https://www.zetland.dk/historie/sO0E393L-mOX1ZVqz-a12db

Bloomquist (2001). Styrk dit urolige barn. Dansk Psykologisk Forlag.

Bye Jensen (2003). Måder at tale på. I: BUPL: Børn&Unge 05/2003. Lokaliseret 20-10-2013 på http://www.boernogunge.dk/internet/boernogunge.nsf/0/6D8E9B70EEA1BF87C1256CBD0031EC19?opendocument

Calarco (2018). Why Rich Kids Are So Good at the Marshmallow Test. Lokaliseret 03-06-2018 på https://www.theatlantic.com/family/archive/2018/06/marshmallow-test/561779/?single_page=true

CESEL (2001). Trin for trin 1 - social og emotionel læring for børn i alderen 4-6 år - manual. Special-pædagogisk forlag.

Elvén (2013). Adfærdsproblemer i skolen. Dansk Psykologisk Forlag.

Elvén (2018). Kort & godt om konflikter & low arousal. Dansk Psykologisk Forlag.

EurekAlert (2020). Children will wait to impress others - another twist on the classic marshmallow test. Lokaliseret 10-09-2020 på https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-09/afps-cww091020.php

Fibæk Laursen (2012). Forskningsformidling. Lokaliseret 13-12-2014 på http://youtu.be/ujycGJuVzM8

Filmkompagniet (2012). Nærvær og ro i skolen - Langå Skole. Lokaliseret 06-11-2013 på http://youtu.be/LpM3SaLraMY

Filmkompagniet (2012). Nærvær og ro i skolen - Risskov Skole. Lokaliseret 06-11-2013 på http://youtu.be/nkpHE66KwbQ

Fisker & Bastiansen (2013). Positiv psykologi og styrketræning: skab trivsel, vækst og læring. Akademisk Forlag.

Furman (2005). Børn kan. Jeg kan-metoden til kreativ løsning af børns problemer. Hans Reitzels Forlag.

Furman (2016). Jeg kan. Et udviklingsprogram baseret på samvirke. Lokaliseret 17-01-2018 på http://www.kidsskills.org/Dansk/jagkandansk.htm

Furman (2017). Dr. Furman explains Kids'Skills. Lokaliseret 14-04-2020 på https://youtu.be/QhvY-W1gRGU

Goleman (2003). Uddannelse til et godt hjerte. I: Goleman (2003): Destruktive følelser - hvordan kan vi håndtere dem. Borgen.

Gregersen (2002). Bogen om trin for trin - en artikelsamling om et undervisningsmateriales teori og praksis. Specialpædagogisk forlag.

Gregersen (2004). Relationers betydning i Trin for Trin. I: Ritchie (red.): Relationer i teori og praksis. Perspektiver på pædagogisk tænkning. Billesø & Baltzer.

Jensen (2014). Nærvær og empati i skolen. Akademisk Forlag.

Laserow (2003). Stop mobning trinvis i 15 lektioner. Alinea.

Løkkefonden (2013). Drengeakademiet. Lokaliseret 01-09-2014 på http://www.loekkefonden.dk/projekter/drengeakademiet/

Nordisk Campbell Center (2007). Undervisningsforløb kan mindske børns mobning og konflikter. I: SFI: Hvad virker? Evidens om effekter, nr.12.

Oestrich (1986). Træning af sociale færdigheder. Socialpædagogisk bibliotek.

Oestrich (2001). Tankens kraft - kognitiv terapi i klinisk praksis. 2. udgave. Psykologisk Forlag.

Pietro (2001). Sindets magt. Hvordan man styrker børns sociale kompetence. Dansk Psykologisk Forlag.

Rabøl Hansen (2016). (parantesmetoden) - strategier mod mobning. Dafolo.

Rosenberg (1999). Ikkevoldelig kommunikation: Girafsprog. Borgen.

Weirsøe (2002). Girafsprog. Empatisk kommunikation i pædagogens arbejde. Socialpædagogisk bibliotek.

Hent denne liste til Zotero 

social arv | anerkendelse | adhd | mobning | narrativ metode | social emotionel læring | jeg kan | børn | kognitiv adfærdsterapi | løsningsorienteret metode | positiv psykologi | kommunikation | video | konflikt | mindfulness | skole | skolepædagogik | low arousal | modul 7 dagtilbud | modul 8 dagtilbud | modul 12 skole fritid | zetland