Sortering:   |  

DPU (2012). Asterisk. Lokaliseret 08-08-2012 på http://edu.au.dk/aktuelt/asterisk/

Krejsler (2013). Når dagtilbud kobles til den nationale konkurrenceevne - kvalitetsreform som udfordring til pædagogprofessionen. I: Krejsler, Ahrenkiel & Schmidt (red.): Kampen om daginstitutionen. Den danske model mellem kompetencetænkning, tradition og profession. Frydenlund.

Michael Husen (2013). michaelhusen.dk/. Lokaliseret 19-12-2013 på http://michaelhusen.dk/

Petersen (2014). Pædagogikkens formel. Lokaliseret 22-08-2018 på http://www.altidallerede.dk/paedagogik/paedagogikkens-formel/

Petersen (2016). Modernitetens kald. Lokaliseret 22-01-2018 på http://www.altidallerede.dk/paedagogik/modernitetens-kald/

Tanggaard & Brinkman (2011). Til forsvar for en uren pædagogik. I: Rømer, Tanggaard & Brinkman (red.): Uren pædagogik. Klim.

Hent denne liste til Zotero 

senmodernitet | professionsforståelse | didaktik | samfund | forskning | nyhedsbrev | pædagogik | dagtilbud | blog | modul 8 dagtilbud | modul 1-3