Sortering:   |  

Brøndum (2006). Low arousal - en metode til at håndtere problemskabende adfærd. Lokaliseret 02-09-2011 på http://www.vidensteam.dk/media/18220/nb6-%20side2-3,%20low%20arousal.pdf

børnehjernekassen.dk (2011). Børnehjernekassen. Lokaliseret 02-09-2011 på http://www.børnehjernekassen.dk

Davidson (2009). Google Tech Talk. Lokaliseret 30-09-2011 på http://youtu.be/7tRdDqXgsJ0

DR2 (2012). Eksperimentet: Sådan udvikler du dit barns hjerne bedst. Lokaliseret 01-03-2012 på http://www.dr.dk/tv/se/eksperimentet/eksperimentet-sadan-udvikler-du-dit-barns-hjerne-bedst-1-3#!/

Freltofte (1994). Hjernens funktion - En metaforisk populær beskrivelse. Lokaliseret 13-12-2012 på http://www.bakkedal.dk/artikler/funktion.htm

Freltofte (1997). Hvor slipper DAMP'en ud?. Borgen.

Hart (2016). Neuroaffektiv udviklingspsykologi - til gymnasiet. Gyldendal.

Hart (2016). Neuroaffektiv udviklingspsykologi 1, 2 og 3. Hans Reitzels Forlag.

hjernekassen.vfhj.dk (2011). Hjernekassen. Lokaliseret 02-09-2011 på http://hjernekassen.vfhj.dk/default.asp

Madsen, Helstrup, Jespersen & Hart (2014). NUSSA Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret Social Aktivitet. Opbygning af psykosociale ressourcer gennem leg. Afdelingen for Traume-og Torturoverlevere, Psykiatrien i Region Syddanmark & Varde Kommune. Lokaliseret 08-05-2023 på https://viden.sl.dk/artikler/boern-og-unge/socialt-udsatte/nussa/

Møller (2008). Giv drenge- og pigehjernerne hver deres. Lokaliseret 14-05-2013 på http://www.folkeskolen.dk/51790/giv-drenge--og-pigehjernerne-hver-deres-kommentar

Region Syddanmark, Psykiatrien i Syddanmark, Varde Kommune (2014). Afsluttende evaluering af projekt NUSSA 2014. Implementering i Varde Kommune og effektevaluering af NUSSA-metoden. Region Syddanmark, Psykiatrien i Syddanmark, Varde Kommune. Lokaliseret 08-05-2023 på https://viden.sl.dk/artikler/boern-og-unge/socialt-udsatte/afsluttende-evaluering-af-projekt-nussa-2014/

Trillingsgaard, Dalby & Østergaard (red.) (1997). Børn der er anderledes - hjernens betydning for barnets udvikling. Dansk psykologisk Forlag.

vfhj.dk (2011). Videnscenter for Hjerneskade. Lokaliseret 02-09-2011 på http://www.vfhj.dk

Weihenmayer (2009). Brainport Vision Device helps a blind man "see". Lokaliseret 07-11-2011 på http://youtu.be/xNkw28fz9u0

Hent denne liste til Zotero 

adhd | børn | udviklingspsykologi | neuropædagogik | leg | video | køn | meditation | dagtilbud