Sortering:   |  

Aukrust (1998). Om Bruners forfatterskab - rekonstruktion af en konstruktivist. I: Bruner (red.): Uddannelseskulturen. Munksgaard.

Bauer & Hegeman (2010). Jeg kan - sådan! Cool, kreativ problemløsning med unge. Hans Reitzels Forlag.

BUPL (2005). Praksisfortællinger i aldersintegrerede institutioner. BUPL. Lokaliseret 03-02-2016 på https://www.yumpu.com/da/document/view/18533336/praksisfortaellinger-i-aldersintegrerede-institutioner-bupl

Furman (2005). Børn kan. Jeg kan-metoden til kreativ løsning af børns problemer. Hans Reitzels Forlag.

Furman (2010). Børn kan - i praksis. Hans Reitzels Forlag.

Furman (2016). Jeg kan. Et udviklingsprogram baseret på samvirke. Lokaliseret 17-01-2018 på http://www.kidsskills.org/Dansk/jagkandansk.htm

Furman (2017). Dr. Furman explains Kids'Skills. Lokaliseret 14-04-2020 på https://youtu.be/QhvY-W1gRGU

Heins & Ritchie (2010). Beating sneaky poo: Ideas for faecal soiling. Lokaliseret 22-02-2021 på http://www.dulwichcentre.com.au/beating-sneaky-poo-1.pdf

Horsdal (2003). En fortælling om narrativ kompetence og pædagogik. I: Schwartz (red.): Fortællinger fra praksis - om livshistorier og pædagogik. Socialpædagogisk Bibliotek.

Jørgensen, Rothuizen & Togsverd (2019). Narrative tilgange i bachelorprojekter. I: Jørgensen, Rothuizen & Togsverd (2019): Pædagogik og fortælling. At fortolke, forstå og forny pædagogisk praksis. Samfundslitteratur.

Lindemann Nelson (2002). Narrativ oprejsning - når identiteten går i stykker. Socialpædagogisk Bibliotek.

Marner (1994). Kom - lad os snyde problemet: eksternalisering i familieterapi efter Michael White og David Epstons metode. Hans Reitzels Forlag.

Mouritsen (2003). Æstetisk refleksivitet og refleksionstyper i børns former for narrative udtryk og lege - en analyse af rolleleg som fortælling. I: Gleerup & Weidemann (red.): Pædagogisk forskning og udvikling. Syddansk Universitetsforlag.

Mourtisen (2001). Refleksivitet og refleksionstyper i børns udtryksformer. I: BUKS: BUKS Tidsskrift for børne- og ungdomskultur nr. 43/2001. Lokaliseret 20-08-2018 på https://www.yumpu.com/da/document/view/18491228/refleksivitet-og-refleksionstyper-i-brns-udtryksformer

Mørch (2004). Pædagogiske praksisfortællinger. I: Mørch (red.): Pædagogiske praksisfortællinger. Systime Academic.

Riber (2005). Forstået og forstyrret - om systemisk og narrativ pædagogik. Hans Reitzels Forlag.

Ritchie (2013). Narrativ teori og metode. I: Ritchie (red.): Metoder i pædagogers praksis. Billesø & Baltzer.

Søgaard (2002). Narrativ psykologi. I: Søgaard (2002): Mønsterbrud. Billesø & Baltzer.

Hent denne liste til Zotero 

identitet | socialkonstruktionisme | narrativ metode | social emotionel læring | jeg kan | børn | løsningsorienteret metode | systemteori | leg | video | dagtilbud | praksisfortællinger | modul 7 dagtilbud | modul 8 dagtilbud | bachelorprojekt | undersøgelsesmetode | modul 12 skole fritid | modul 1-3