Sortering:   |  

Bøttcher & Dammeyer (2010). Handikappsykologi. Samfundslitteratur.

Det Centrale Handicapråd (2016). Det Centrale Handicapråd. Lokaliseret 03-10-2016 på http://www.dch.dk/

Hart & Schwartz (2008). Fra interaktion til relation: Tilknytning hos Winnicott, Bowlby, Stern, Schore & Fonagy. Hans Reitzels Forlag.

Høilund & Juul (2015). Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde. Hans Reitzels Forlag.

Tønnesvang & Hedegaard (2012). Vitaliseringsmodellen - en introduktion. Lokaliseret 29-05-2018 på http://pure.au.dk/portal/files/56814599/Vitaliseringsmodel_Introduktion_T_nnesvang_Hedegaard.pdf

Hent denne liste til Zotero 

anerkendelse | selvpsykologi | inklusion | udviklingspsykologi | tilknytning | modul 7 social special | handikap | vitaliseringspsykologi | modul 12 skole fritid