Sortering:   |  

Ejrnæs (2008). Pædagoger, forskere og diskursen om social arv. I: Tidsskrift for Socialpædagogik nr. 21, 2008. Lokaliseret 06-06-2018 på http://www.socialpaedagogik.dk/assets/morten-ejrn%C3%A6s---p%C3%A6dagoger%2C-forskere-og-diskursen-om-social-arv---tfs-2008.pdf

Fredens, Johnsen & Thybo (2011). Sundhedsfremme i hverdagen. I: Fredens, Johnsen & Thybo (red.): Sundhedsfremme i hverdagen - få mennesker du møder til at vokse. Munksgaard.

Jensen (2015). Sundhedspædagogik som pædagogisk handlemulighed over for sundhedsmæssige problemer i samfundet. I: Gravesen (red.): Pædagogik - introduktion til pædagogens grundfaglighed. Systime.

Jensen & Johnsen (2001). Sundhed og sundhedsfremme i teori og praksis. 2. udgave. Philosophia.

Killén (2002). Omsorgssvigt. I: Hegeland (red.): Forebyggende arbejde i skolen. Om børn med sociale og emotionelle vanskeligheder. Psykologisk Forlag.

Petersen (2011). Hvad ved vi egentligt om de udsatte børn. I: Villumsen (red.): Ude af sammen-hæng om professionelles arbejde med børn i udsatte positioner. Systime.

Ploug (2005). Social arv - sammenfatning 2005. Socialforskningsinstituttet. Lokaliseret 07-04-2011 på https://www.sfi.dk/publikationer/social-arv-6029/

Ploug (red.) (2017). Social arv og social ulighed. 2. udgave. Hanz Reitzels Forlag.

Vallgårda (2005). Hvad er sundhedsfremme?. I: Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund. Lokaliseret 09-01-2019 på https://doi.org/10.7146/tfss.v2i3.466

Villumsen (2015). Hvorfor det ikke er så ligetil med udsathed hos børn og unge kontekster. I: Gravesen (red.): Pædagogik - introduktion til pædagogens grundfaglighed. Systime.

Hent denne liste til Zotero 

social arv | omsorgssvigt | resiliens | modul 7 dagtilbud | opsporing | sundhed | modul 4