Sortering:   |  

Ottosen & Henze-Pedersen (2021). Fysisk vold og seksuelle overgreb mod børn. En vidensopsamling. VIVE. Lokaliseret 08-10-2021 på https://www.vive.dk/da/udgivelser/fysisk-vold-og-seksuelle-overgreb-mod-boern-16645

Servicestyrelsen (2011). Vidensportalen for Børn og Unge. Lokaliseret 30-09-2011 på http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/

Stevnhøj & Gundelach (2011). Doktorleg i børnehaven. Lokaliseret 25-09-2016 på http://www.udviklingsforum.dk/Files/Rapporter/Doktorleg%20i%20b%C3%B8rnehaven_2.pdf

Stevnhøj & Strange (2016). Børn og seksualitet. Hans Reitzels Forlag.

Hent denne liste til Zotero 

omsorgssvigt | kriminalitet | seksuelle overgreb | børn | unge | seksualitet | efterværn