Sortering:   |  

Armstrong (1998). Mange intelligenser i klasseværelset. Alandia.

Buhl (2010). Talent. Spørgsmålet er ikke om du har talent men hvordan. Gyldendal Business. .

Dunn (2003). Artikelsamling om læringsstile. Dafolo.

Filmkompagniet (2014). Målstyret undervisning og læring for alle. Lokaliseret 23-11-2016 på http://www.filmkompagniet.dk/#/maalstyret-undervisning-og-laering-for-alle/

Fisker, Jensen & Jørgensen (red.) (2016). Pædagogen i skolen - en værktøjskasse i trivsel og læring. Akademisk Forlag.

Hansen (2001). Intelligensforskning og intelligensteorier. I: Bruun & Knudsen (red.): Moderne psykologi. Billesø & Baltzer.

Hansen, Fibæk Laursen & Nielsen (2005). Perspektiver på de mange intelligenser. Introduktion - diskussion - kritik. Roskilde Universitetsforlag.

Iverssøn (2015). Læringsmålstyret undervisning og synlig læring. Lokaliseret 14-09-2015 på http://www.emu.dk/modul/l%C3%A6ringsm%C3%A5lstyret-undervisning-og-synlig-l%C3%A6ring

Mitra (2010). The child-driven education. Lokaliseret 29-08-2011 på http://www.ted.com/talks/sugata_mitra_the_child_driven_education.html

Mitra (2013). SOLE - How to Bring Self-Organized Learning Environments to Your Community. Lokaliseret 20-10-2013 på http://www.ted.com/pages/814

Mitra (2013). SOLE stories. Lokaliseret 20-10-2013 på http://tedsole.tumblr.com/

Ørsted Andersen (2006). Flow og fordybelse. Hans Reitzels Forlag.

Hent denne liste til Zotero 

flow | intelligens | positiv psykologi | didaktik | læring | læringsstile | video | ted | skole | skolepædagogik | modul 12 skole fritid