Sortering:   |  

DCUM (2011). Børnemiljø og læreplaner - idéer til at skabe sammenhæng. Lokaliseret 13-09-2017 på http://dcum.dk/dagtilbud/vaerktoejer-og-inspiration/paedagogisk-laereplan/boernemiljoe-og-laereplaner-ideer-til-at-skabe-sammenhaeng

EVA (2007). Tegn på læring - redskaber. Lokaliseret 25-01-2018 på https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/tegn-paa-laering-redskaber

EVA (2008). Tegn på læring - sådan gør I. Lokaliseret 25-01-2018 på https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/tegn-paa-laering-saadan-goer

Herskind, Jensen, Kjær, Nørgaard, Olesen & Windfeldt (red.) (2005). Guldguiden. Learning Lab Denmark / Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Lokaliseret 22-09-2011 på http://www.sm.dk/Publikationer/Sider/VisPublikation.aspx?Publication=165

Hviid (2004). Barnets alsidige personlige udvikling. Lokaliseret 22-09-2011 på http://www.sm.dk/Temaer/sociale-omraader/Boern-unge-og-familie/Dagtilbudsomraadet/Dagtilbud/Paedagogiske-laereplaner/Documents/Barnets.pdf

Knoop (2004). Om kunsten at finde flow i en verden, der ofte forhindrer det. I: Kognition & Pædagogik, nummer 52. Lokaliseret 07-04-2011 på http://sm.dk/filer/arbejdsomrader/dagtilbud/om-kunsten-at-finde-flow-i-en-verden-der-ofte-forhindrer-det-af-hans-knoop.pdf

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender (2005). Guldguiden - læring i dagtilbud. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Lokaliseret 01-09-2014 på http://sm.dk/filer/arbejdsomrader/dagtilbud/guldguiden.pdf

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender (2007). I gang med pædagogiske læreplaner - Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Lokaliseret 22-09-2011 på http://www.sm.dk/Publikationer/Sider/VisPublikation.aspx?Publication=76

Ministerudvalget for negativ social arv og social mobilitet (2003). En god start til alle børn. Lokaliseret 29-09-2016 på http://pub.uvm.dk/2003/socialarv/

Rogvi & Maibom (red.) (2004). Leg og lær - en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Lokaliseret 22-09-2011 på http://www.sm.dk/Temaer/sociale-omraader/Boern-unge-og-familie/Dagtilbudsomraadet/Dagtilbud/Paedagogiske-laereplaner/Documents/Legoglaer.pdf

Hent denne liste til Zotero 

social arv | flow | børn | læring | børnehave | pædagogiske læreplaner 2004 | dagtilbud | modul 8 dagtilbud | undersøgelsesmetode