Sortering:   |  

BUPL (2016). Pædagogstuderendes vilkår i praktikken: Undersøgelse blandt pædagogstuderende. Lokaliseret 14-12-2017 på https://sl.dk/media/6886/paedagogstud_vilkaar_praktikken_print.pdf

EVA (2003). Evaluering af pædagoguddannelsen. Lokaliseret 14-12-2017 på https://www.eva.dk/videregaaende-uddannelse/evaluering-paedagoguddannelsen

EVA (2016). Status på den nye pædagoguddannelse. Lokaliseret 14-12-2017 på https://www.eva.dk/videregaaende-uddannelse/status-paa-nye-paedagoguddannelse

Top-Nørgaard (2019). Tre forskningsperspektiver på kritikken af pædagoguddannelsen. Lokaliseret 29-10-2019 på https://ruc.dk/tre-forskningsperspektiver-paa-kritikken-af-paedagoguddannelsen

Hent denne liste til Zotero 

professionsforståelse | modul 12 dagtilbud | modul 8 dagtilbud | pædagoguddannelsen | praktik