Sortering:   |  

Bauer & Hegeman (2010). Jeg kan - sådan! Cool, kreativ problemløsning med unge. Hans Reitzels Forlag.

Furman (2005). Børn kan. Jeg kan-metoden til kreativ løsning af børns problemer. Hans Reitzels Forlag.

Furman (2010). Børn kan - i praksis. Hans Reitzels Forlag.

Ritchie (2013). Jeg kan-metoden. I: Ritchie (2013): Metoder i pædagogisk praksis. Billesø & Baltzer.

Hent denne liste til Zotero 

narrativ metode | social emotionel læring | jeg kan | løsningsorienteret metode | modul 7 dagtilbud | modul 12 skole fritid