Inklusion - en definition

Hvad betyder begrebet inklusion egentlig i en pædagogisk kontekst?

Rasmus Alenkær kommer i denne video med sit bud på en definition af begrebet inklusion:

"Inklusion er den dynamisk og vedvarende proces, der har til formål at udvikle mulighederne for ethvert menneskes tilstedeværelse i, og udbytte af, samfundets almene arenaer.
I denne proces har man fokus på kvaliteten af det enkelte individs fysiske betingelser, sociale samspil og opgaveløsning indenfor rammerne af en valgt kontekst.
Der tages i den forbindelse særlig hensyn til dem, der er i farezonen for marginalisering og eksklusion."

Afklarende spørgsmål

Diskussionsspørgsmål

Diskussionsspørgsmål

Diskussionsspørgsmål

Diskussionsspørgsmål

Diskussionsspørgsmål

Diskussionsspørgsmål

Diskussionsspørgsmål

Hvis du vil vide mere...